mete007
mete007 (üye)
Kocaeli / Doğa Fotoğrafçısı

Ültimatom

öncelikle, söz meclisten taa dışarı demek suretiyle...

kimseler alınmasın diliyorum:...

“Ben ki Sultân-ı salâtîn-i zamân burhân-ı havâkîn-i âvân tâc-bahş-i husrevân-i cihân, zıll-ul lâh-i’l-melik-i’l-mennân Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Şâm ve Haleb ve Karamân ve Rûm’un ve vilâyet-i Dulkadîriyye'nin ve Diyâr-ı bekir'in ve Âzerbaycân ve Vân’ın ve Budin ve Tameşvar vilâyetlerinin ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medîne’nin ve Kudüs’ün ve Halîl-ü’r Rahmân’ın, küllîyen diyâr-ı Arab’ın ve Yemen’in ve Bağdâd ve Basra ve Cezâyir vilâyetlerinin ve dahi nice memleketlerin ki âbâ-i kirâm ve ecdâd-ı i’zâmım –enarallâh ü berâhinehüm- kuvvet-i kahîre ile fetheyledikleri ve cenâb-ı celâlet-meâbım dahi tîğ-i âteş-bâr şemşîr-i zafer-nigârım ile fetheylediğim nice diyârın sultânı ve pâdişâhı hazret-i Sultân Bâyezîd oğlu Sultân Selîm Hân oğlu Sultân Süleymân Şâh Hân’ım*; sen ki Frençe vilâyetinin kralı Françesko’sun;
Sefîrimden aldığım mazharda, memleketinizde, dans nâmı altında, kadın erkek birbirine sarılmak su’retiyle, alâmeleinnas icrâ’-i luğbîyât yapılmakta olduğu mesmu’-ı şahânem olmuştur.
Hem hudûd olmaklığımız i’tibâriyle, işbu rezâletin memleketime de sirâyeti ihtimâli muvâcehesinde nâme-i hümâyûnumun yed'ine vüsûlünden i’tibâren işbu rezâlete hatîme verilmediği takdîrde ordu-yı hümâyûnumla bizzat gelüb işbu rezâleti men’e muktedirim.”


Açıklamalar: 1- Hammer târihinde, bu mektup üzerine, Fransa’da dansın tam yüz yıl yasak edildiği yazar.
* 2- Bu ünvan Kânûnî Sultan Süleymân Han'ın 1553’te Leh Kralına verilen Ahidnâme-i hümâyûnundan alınmıştır.

benden aktarması...

Tarih: 11 Ekim 2006, 13:57 - İp: 85.***.**7.91
nedimy
nedimy (üye)
Bursa / Meraklı

maqara

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 21:45 - İp: 81.***.**7.124
pazarbey
pazarbey (Avukat)
Kütahya / Amatör

yok o kadarda değil. zaten onu şarkenden kurtaranda Kanuni.

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 21:45 - İp: 78.***.**0.109
mete007
mete007 (üye)
Kocaeli / Doğa Fotoğrafçısı

Cüneyt Arkın repliğiydi bu..

Kanuni'nin yaptığının doğru olmadığını, bir dostla özelden konuşmuştum.. Açıktanda yazmam gerekliymiş..

Pazarbeyin önceki bir cevabında yazdığı gibi, ibret alınması gereken bir durum... Uluslar arası diplomaside ne duruma düştüğümüzün göstergesi...

Seyyah.. Yazdıklarını, zevkle okudum.. Ayrı konu açmana değer yazı..

Nedim.. Arkadaşların cevabı türkçe, fakat benim aktardığım yazı.. Haklısın, günümüzdeki türkçeden çok farklı...


Maqara.. Evet, "bune perhiz, bu ne lahana turşusu" demekte haklısın.. Bu nedenle, yazının başına "söz meclisten taa dışarı, kimse alınmasın" yazmıştım..

 

Tarih: 3 Şubat 2008, 11:12 - İp: 85.***.**0.80
makara
makara (üye)
İstanbul / Özel Gün Fotoğrafçısı

yo ben genel toplum için yazdım
konuyu kimin açtığına bakmadan yani..
ha sen açmışsın ha ben.

 

Tarih: 3 Şubat 2008, 11:27 - İp: 78.***.**0.232
mete007
mete007 (üye)
Kocaeli / Doğa Fotoğrafçısı

Bende O şekilde anladım zaten Maqara.. Herkesin değerlendirmesi gereken durum, benim içinde geçerli tabi..

 

Tarih: 3 Şubat 2008, 12:58 - İp: 88.***.**3.51
eraycanli
eraycanli (üye)
Ankara / Amatör

 

Tarih: 3 Ekim 2008, 15:59 - İp: 81.***.**7.8