mete007
mete007 (üye)
Kocaeli / Doğa Fotoğrafçısı

Ültimatom

öncelikle, söz meclisten taa dışarı demek suretiyle...

kimseler alınmasın diliyorum:...

“Ben ki Sultân-ı salâtîn-i zamân burhân-ı havâkîn-i âvân tâc-bahş-i husrevân-i cihân, zıll-ul lâh-i’l-melik-i’l-mennân Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Şâm ve Haleb ve Karamân ve Rûm’un ve vilâyet-i Dulkadîriyye'nin ve Diyâr-ı bekir'in ve Âzerbaycân ve Vân’ın ve Budin ve Tameşvar vilâyetlerinin ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medîne’nin ve Kudüs’ün ve Halîl-ü’r Rahmân’ın, küllîyen diyâr-ı Arab’ın ve Yemen’in ve Bağdâd ve Basra ve Cezâyir vilâyetlerinin ve dahi nice memleketlerin ki âbâ-i kirâm ve ecdâd-ı i’zâmım –enarallâh ü berâhinehüm- kuvvet-i kahîre ile fetheyledikleri ve cenâb-ı celâlet-meâbım dahi tîğ-i âteş-bâr şemşîr-i zafer-nigârım ile fetheylediğim nice diyârın sultânı ve pâdişâhı hazret-i Sultân Bâyezîd oğlu Sultân Selîm Hân oğlu Sultân Süleymân Şâh Hân’ım*; sen ki Frençe vilâyetinin kralı Françesko’sun;
Sefîrimden aldığım mazharda, memleketinizde, dans nâmı altında, kadın erkek birbirine sarılmak su’retiyle, alâmeleinnas icrâ’-i luğbîyât yapılmakta olduğu mesmu’-ı şahânem olmuştur.
Hem hudûd olmaklığımız i’tibâriyle, işbu rezâletin memleketime de sirâyeti ihtimâli muvâcehesinde nâme-i hümâyûnumun yed'ine vüsûlünden i’tibâren işbu rezâlete hatîme verilmediği takdîrde ordu-yı hümâyûnumla bizzat gelüb işbu rezâleti men’e muktedirim.”


Açıklamalar: 1- Hammer târihinde, bu mektup üzerine, Fransa’da dansın tam yüz yıl yasak edildiği yazar.
* 2- Bu ünvan Kânûnî Sultan Süleymân Han'ın 1553’te Leh Kralına verilen Ahidnâme-i hümâyûnundan alınmıştır.

benden aktarması...

Tarih: 11 Ekim 2006, 13:57 - İp: 85.***.**7.91
ariktekin
ariktekin (üye)
İstanbul / Meraklı

 

Tarih: 14 Ekim 2006, 03:39 - İp: 85.***.**0.97
rokomet
rokomet (üye)
Ankara / Amatör

ariktekin abicim sen nerelerdesin yahu..

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 18:24 - İp: 88.***.**3.189
seyyah1981
seyyah1981 (üye)
Batman / Amatör

O yıl Moğol ordusu Sivas’a doğru ilerlemekte idi. Nihayet Selçuklularla Moğol ordusu Sivas’ın Hafikkale civarında savaşa tutuştular. Ertuğrul bu harbi duyar duymaz kuvvetlerini alarak o tarafa gitti. Bir dağın yamacında iki ordunun çarpıştığını seyrettiler. Bunlardan bir taraf yenilmek üzere, diğer taraf da galip gelmekte idi. Bunu gören Ertuğrul Gazi maiyetindeki Koç yiğitlerine dedi ki:

Yiğitlerim hangi tarafı tutalım?
Bu soru üzerine kardeşi Dündür:
Galip tarafa geçelim... Onların zafer ganimetlerinden istifade ederiz... dedi.
Ertuğrul kaşlarını çatarak:
Türkün şanına, ancak mağlup olanlara yardım etmek düşer. Galibe yardım etmek ise insana ne şeref kazandırır, ne de mal... dedi.

Derhal mağluplara yardıma karar verildi. Kayı yiğitleri dağdan bir çığ gibi harp meydanına daldılar. Kılıçlar oynadı, oklar çekildi, kavga yeniden kızıştı. Çok geçmeden galipler mağlup duruma düştüler. Meğer ilk mağlup olanlar Selçuklular imiş. Bunları kısa bir zamanda galip bir duruma geçtiler, Moğollar ise perişan bir halde kaçtılar.

işte böyle başladı osmanlı ezige yardım ederek yani.. sonra ük kıtaya hakim oldu.. fransıza da yüzyıl dansı yasaklatır.. birlik vardı osmanlıda akubet vardı.. hoş görü vardı.. insaniyetlik vardı.. insanlar birbirlerine tahammül ediyordu.. gelin canlar bir olalım iri olalım diri olalım..seyyah

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 19:16 - İp: 88.***.**8.93
seyyah1981
seyyah1981 (üye)
Batman / Amatör

Ertuğrul Gazi, Söğüt’te oturuyordu. Bir gün köyleri dolaşmaya çıkmıştı. Akşam olunca İtburnu köyünde bulunan ulemâdan bir zâtın evinde misafir kaldı. Ev sahibi Ertuğrul’a fazlaca ikramda bulundu. Ertuğrul, gece yatacağı zaman rafta bulunan bir kitabı görüp, sordu:

Bu kitap nedir? Diye sordu. Ev sahibi:

Bu kitap, Tanrı tarafından Hazret-i Muhammed vasıtası ile, insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderilen Kur’an-ı Kerîm’dir...dedi ve odadan çıkıp gitti.

Ertuğrul, serilmiş yatağa yatmayıp, Kur’an-ı Kerim’in önünde el bağlayıp, sabaha kadar ayakta durdu. Ancak güneş doğarken yatağa girdi. Uyur uyumaz bir rüya gördü. Rüyasında bir pîr ona:

Sen, Tanrı sözü olan Kur’an-ı Kerîm’e halis bir kalp ile saygı gösterdin; bunun için sana mükafat olarak evlat ve torunlarına padişahlık verildi. Bütün neslin aziz olsun... dedi.

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 19:18 - İp: 88.***.**8.93
nedimy
nedimy (üye)
Bursa / Meraklı

türkçe yazın arkadaş şu yazıları...

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 19:28 - İp: 81.***.**7.124
makara
makara (üye)
İstanbul / Özel Gün Fotoğrafçısı

dedelerimizin yaptığı şeyleri pek bi seviyoruz
ama
aynı şeyleri şimdi ileri sürenleri de taşlıyoruz

bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 21:11 - İp: 78.***.**0.232
nedimy
nedimy (üye)
Bursa / Meraklı

maqara

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 21:20 - İp: 81.***.**7.124
pazarbey
pazarbey (Avukat)
Kütahya / Amatör

Yokmu bi objektif fotoğrafı.
Nedimy özetle diyo ki.
Len fransız kralı adamın canını sıkma seni zaten ben kurtardım. Karı erkek birbirinize sarılıp oynamakta imişsiniz. Dağılın bakem. Bi daha görmiyem.
Gelirsem..........

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 21:25 - İp: 78.***.**0.109
nedimy
nedimy (üye)
Bursa / Meraklı

heeeeeee artislik yapıyo yane

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 21:30 - İp: 81.***.**7.124
makara
makara (üye)
İstanbul / Özel Gün Fotoğrafçısı

uleeeyyynn françeskoooo
kalleş kelleniii ödlek bedenindennn ayırmaya geldimmm

 

Tarih: 2 Şubat 2008, 21:39 - İp: 78.***.**0.232