tali
tali (üye)
İstanbul / Amatör

Şehir İsimleri Nereden Geliyor

Adana
Adana'ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk olarak, Anadolu'nun en köklü medeniyetlerinden olan Hititlerin Kava Kitabelerinde rastlanmaktadır. Bu kabilelerdeki bir yazıtta Adana ve çevresinden Uru Adania (Adana Beldesi) olarak bahsedilmektedir.
Adana için kullanılan isimlerin karışıklıklara sebep olması nedeniyle 1878 yılında yayınlanan bir fermanla yöre adının Adana olarak yazılmasına karar verilmiştir.
Ağrı
İsmini sınırları içindeki "Ararat" dağından aldığı sanılıyor. Ararat, önce Aran sonra da Ağrı adını aldı.

Aksaray
Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük, beyaz bir saray yaptırdı. Şehir "Aksaray" adını işte bu beyaz saraydan aldı.
Amasya
Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen "Amasesia" ismini verdi.
Aydın
İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu. Anadolu beylerinden Aydınoğlu Mehmet bey'den aldı. Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir.
Artvin
İskitler tarafından kuruldu. Artvin sözü İskitçe'dir.
Antalya
MÖ 11.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu. Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.
Ankara
İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamına gelen"Aguirada'dan türemiştir. Bazılarına göre Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de "Kıvrıntı" anlamına gelen Ankaba'dan veya Latince'den çengel anlamına gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi" anlamına gelir. Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.
Antakya
MÖ 300 yıllarında Makedonya Kralı Seleukoz bu yörede Antakya'yı kurdu ve şehre babasının ismi olan Antiokhia adını verdi. Zamanla büyüyen kent, başkent halini aldı.
Afyonkarahisar
Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" gibi. Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirlmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.

Adapazarı
Adapazarlılar bu şehrimize kısaca Ada derler. Çünkü Sakarya ve Çark suyu arasında yer alan şehir, tıpkı bir adayı andırır. "Pazar" kelimesinin menşei ise, onyedinci yüzyılda yörenin Pazar yeri olmasıdır. İşte, Adapazarı bu iki sözcüğün "Ada" ve "Pazar" sözcüklerinin birleşmesinden oluştu. Adapazarı, Sakarya ilimizin merkezidir.
Bursa
Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias'ın adı verildi. (MÖ: 11.yüzyıl)
Burdur
Eski adı Askaniya'dır. İsmini yanında kurulmuş olduğu Burdur gölünden alır.
Bolu
Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi. Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polis dediler. Daha sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu.
Bitlis
Kimi tarihçilere göre, "Bageş" ya da "Pagiş" sözcüklerinden türemiştir. Kimilerine göre de Büyük İskender'in komutanı "Lis" ya da "Badlis" burada bir kale kurmuş. Bitlis sözcüğünan bu komutanın isminden kaynaklandığı sanılıyor.
Bingöl
Civarında bir çok göl bulunması sebebiyle bu ismin verildiği sanılıyor.
Bilecik
Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı. Osman bey tarafından alındıktan sonra isim bu şekilde değiştirildi.
Bayburt
Eldeki kaynaklara göre kasabanın ortaçağdaki adı "Paypert" ya da "Pepert" idi. Bayburt adı buradan gelmektedir.
Balıkesir
Şehrin adının Eski hisar anlamına gelen Paleokastio'dan türediği sanılmaktadır. Halk arasınd

Tarih: 7 Eylül 2007, 21:12 - İp: 81.***.**3.58
meliksahu
meliksahu (üye)
Denizli / Meraklı

Denizli
Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İl eski Türkçe'de ülke, memleket anlamına gelir. Yani deniz memleketi denilir.

Buralardaki rivayete göre Denizli yöresi önceden sular altındaymış. Sular şekilince, derelerden ve bataklıktan geçilmez olmuş. Her taraf domuzdan geçilmediğinden bu taraflara "donguzlu", "domuzlu" denmiş. (Daha hala merkeze yakın dağlarda yaban domuzları bulunmakta). Ne hikmettir bilinmez bir dönem de "dengizli" gibi garip bir isimle anılmış burası. Gelgelelim yıllar içerisinde Denizli ismini almış.
Bu arada bu rivayet edilen gelişme sürecindeki bütün "n" harfleri alfabemizde bulunmayan yöreye has konuşma diline yerleşmiş genizden bir n sesidir . Eğer duymuşluğunuz varsa konuşmaya çok tatlı ve hoş bir hava verir

 

Tarih: 7 Eylül 2007, 21:30 - İp: 88.***.**2.231
tali
tali (üye)
İstanbul / Amatör

hiç duymadım zaten her yörenin kendine özgü tatlı bir şivesi vardır dimi?.birde daha ne hikayeler vardır tabi...

genizden n sesi nasıl çıkartılırki?

 

Tarih: 7 Eylül 2007, 23:04 - İp: 81.***.**3.58
liebster
liebster (üye)
Kütahya / Firma

koskoca kütahya icin bukadarcıkmı acıklama..

 

Tarih: 7 Eylül 2007, 23:07 - İp: 88.***.**7.19
tali
tali (üye)
İstanbul / Amatör

üzgünüm bu kadar açıklama vardı mailde

 

Tarih: 7 Eylül 2007, 23:09 - İp: 81.***.**3.58
liebster
liebster (üye)
Kütahya / Firma

ben o maili eksik atanı

 

Tarih: 7 Eylül 2007, 23:11 - İp: 88.***.**7.19
meliksahu
meliksahu (üye)
Denizli / Meraklı

Genizden gelen "n" nasıl olur anlatması zor. n'yi söylrken küçük dilin biraz üstünden dilinizin de yardımıyla yutağı yumuşak bir şekilde kapatıyorsunuz. Ne kadar tarif edebildim bilmem ama net üzerinden anlatımla olacağını pek zannetmiyorum . İnşallah denk gelir de buraların köylerine yolunuz düşer.
Adnan hocam da gelmiş pamukkaleye falan ama çok geç haberimiz oldu.

 

Tarih: 7 Eylül 2007, 23:15 - İp: 88.***.**2.231
liebster
liebster (üye)
Kütahya / Firma

birde denizlilileri harfleri yutması ile biliriz...

 

Tarih: 7 Eylül 2007, 23:18 - İp: 88.***.**7.19
tali
tali (üye)
İstanbul / Amatör

yok denedim olmuyor ben sadece batı egenin dilini duydum ama n yi söyleyemiyorum

 

Tarih: 7 Eylül 2007, 23:23 - İp: 81.***.**3.58
arzu_
arzu_ (üye)
Eskişehir / Meraklı

denizlililer gari dermi...
bende eskişehirlere bişi daha eklemek istiyorum...
eskişehirliler SPOR AYAKKABIYA KETEN der..
spor ayakkabının markası ne olursa olsun...
onun adı KETENDİR...
bunu herkez bilmez ve durun ketenlerimi giyip geliyim dediğinizde size garip garip bakarlar...

 

Tarih: 8 Eylül 2007, 02:10 - İp: 88.***.**7.116
tali
tali (üye)
İstanbul / Amatör

ben hiç duymadım eskişehirde öyle dendiğni eskişehirli bir dürü arkadaşım var denk gelmedi galiba duysam ne keteni be derdim bende heralde
denizliler gari dermi bilmem meliksahuya yada denzili başka birine sormak lazım

 

Tarih: 8 Eylül 2007, 02:16 - İp: 81.***.**3.58