bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

Bunu Ezberleyene Bir Adet K10d

135656465215649875100654651324576546576544654574564564
777898789777757456465468987943578965465132789789789713
165673213218797987879856465464564231321321321324545646
565789788946564213123165465413213212312313246546546246
567654465461465465465123132132145679856465746546545648
797842613216574687684564654654654231321654765765465413
213213574657986546542132132132654564879845643123165465
897897419548976546546459879876543132156768456465132416
5467648794654132

BU OKUNUŞ HARFİ HARFİNE DOĞRUDUR

bir senoktokatragintilyon üç yüz elli altı senseptenkatragintilyon beş yüz altmış dört sensexkatragintilyon altı yüz elli iki senkenkatragintilyon yüz elli altı senkattuorkatragintilyon dört yüz doksan sekiz sentrekatragintilyon yedi yüz elli bir sendokatragintilyon altı senunkatragintilyon beş yüz kırk altı senkatragintilyon beş yüz on üç sennovemtrigintilyon iki yüz kırk beş senoktotrigintilyon yedi yüz altmış beş senseptentrigintilyon dört yüz altmış beş sensextrigintilyon yedi yüz altmış beş senkentrigintilyon dört yüz kırk altı senkattuortrigintilyon beş yüz kırk beş sentretrigintilyon yedi yüz kırk beş sendotrigintilyon altı yüz kırk beş senuntrigintilyon altı yüz kırk yedi sentrigintilyon yedi yüz yetmiş sekiz sennovemvigintilyon dokuz yüz seksen yedi senoktovigintilyon sekiz yüz doksan yedi senseptenvigintilyon yedi yüz yetmiş yedi sensexvigintilyon beş yüz yetmiş dört senkenvigintilyon beş yüz altmış dört senkattuorvigintilyon altı yüz elli dört sentrevigintilyon altı yüz seksen dokuz sendovigintilyon sekiz yüz yetmiş dokuz senunvigintilyon dört yüz otuz beş senvigintilyon yedi yüz seksen dokuz sennovemdesilyon altı yüz elli dört senoktodesilyon altı yüz elli bir senseptendesilyon üç yüz yirmi yedi sensexdesilyon sekiz yüz doksan yedi senkendesilyon sekiz yüz doksan yedi senkattuordesilyon sekiz yüz doksan yedi sentredesilyon yüz otuz bir sendodesilyon altı yüz elli altı senundesilyon yedi yüz otuz iki sendesilyon yüz otuz iki sennovemtilyon yüz seksen yedi senoktotilyon dokuz yüz yetmiş dokuz senseptentilyon sekiz yüz yetmiş sekiz sensextilyon yedi yüz doksan sekiz senkentilyon beş yüz altmış dört senkattuortilyon altı yüz elli dört sentretilyon altı yüz kırk beş sendotilyon altı yüz kırk iki senuntilyon üç yüz on üç sentilyon iki yüz on üç novemnonagintilyon iki yüz on üç oktononagintilyon iki yüz on üç septennonagintilyon iki yüz kırk beş sexnonagintilyon dört yüz elli altı kennonagintilyon dört yüz altmış beş kattuornonagintilyon altı yüz elli yedi trenonagintilyon sekiz yüz doksan yedi dononagintilyon sekiz yüz seksen dokuz unnonagintilyon dört yüz altmış beş nonagintilyon altı yüz kırk iki novemoktogintilyon yüz otuz bir oktooktogintilyon iki yüz otuz bir septenoktogintilyon altı yüz elli dört sexoktogintilyon altı yüz elli dört kenoktogintilyon yüz otuz iki kattuoroktogintilyon yüz otuz iki treoktogintilyon yüz yirmi üç dooktogintilyon yüz yirmi üç unoktogintilyon yüz otuz iki oktogintilyon dört yüz altmış beş novemseptuagintilyon dört yüz altmış beş oktoseptuagintilyon dört yüz altmış iki septenseptuagintilyon dört yüz altmış beş sexseptuagintilyon altı yüz yetmiş altı kenseptuagintilyon beş yüz kırk dört kattuorseptuagintilyon altı yüz elli dört treseptuagintilyon altı yüz on dört doseptuagintilyon altı yüz elli dört unseptuagintilyon altı yüz elli dört septuagintilyon altı yüz elli bir novemsexagintilyon iki yüz otuz bir oktosexagintilyon üç yüz yirmi bir septensexagintilyon üç yüz yirmi bir sexsexagintilyon dört yüz elli altı kensexagintilyon yedi yüz doksan sekiz kattuorsexagintilyon beş yüz altmış dört tresexagintilyon altı yüz elli yedi dosexagintilyon dört yüz altmış beş unsexagintilyon dört yüz altmış beş sexagintilyon dört yüz elli altı novemkenquagintilyon dört yüz seksen yedi oktokenquagintilyon dokuz yüz yetmiş sekiz septenkenquagintilyon dört yüz yirmi altı sexkenquagintilyon yüz otuz iki kenkenquagintilyon yüz altmış beş kattuorkenquagintilyon yedi yüz kırk altı trekenquagintilyon sekiz yüz yetmiş al

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:36 - İp: 88.***.**8.21
mizahci
mizahci (üye)
İstanbul / Stüdyo Fotoğrafçısı

Bu rakamların her birinin karşılığı mutlaka vardır kainatta doğru yada yanlış bilmiyorum ben ortaya bir hipotez atıyorum bence bu sayıların büyüklüğünde bir sayı insan dna sındaki riboz şekeri sayısına denk gelir doğru yada yalan insan aklının almayacağı bir sayı değil çünkü o yüzden mutlak mantıklı bir açıklaması vardır.

 

Tarih: 7 Haziran 2007, 19:37 - İp: 88.***.**4.64
liebster
liebster (üye)
Kütahya / Firma

bu iş bizim d100 benzemez dimi.kanka.bak boşuna ugraştırma..

 

Tarih: 7 Haziran 2007, 21:31 - İp: 88.***.**2.108
rokomet
rokomet (üye)
Ankara / Amatör

lüzumsuz işlerin önde gelen örneklerinden biri bu başka bişey değil
boşuna ondalık sistem kullanmıyoruz.. 10 üzeri x der geçer gidersin.
zaten dünyada insanlar 10'ye ayrılıyordu..
binary bilenler ve bilmeyenler

 

Tarih: 8 Haziran 2007, 12:34 - İp: 88.***.**2.151
bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

olmaz kanka.. 5 temmuza az kaldı

 

Tarih: 8 Haziran 2007, 14:22 - İp: 88.***.**2.148