bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

Bunu Ezberleyene Bir Adet K10d

135656465215649875100654651324576546576544654574564564
777898789777757456465468987943578965465132789789789713
165673213218797987879856465464564231321321321324545646
565789788946564213123165465413213212312313246546546246
567654465461465465465123132132145679856465746546545648
797842613216574687684564654654654231321654765765465413
213213574657986546542132132132654564879845643123165465
897897419548976546546459879876543132156768456465132416
5467648794654132

BU OKUNUŞ HARFİ HARFİNE DOĞRUDUR

bir senoktokatragintilyon üç yüz elli altı senseptenkatragintilyon beş yüz altmış dört sensexkatragintilyon altı yüz elli iki senkenkatragintilyon yüz elli altı senkattuorkatragintilyon dört yüz doksan sekiz sentrekatragintilyon yedi yüz elli bir sendokatragintilyon altı senunkatragintilyon beş yüz kırk altı senkatragintilyon beş yüz on üç sennovemtrigintilyon iki yüz kırk beş senoktotrigintilyon yedi yüz altmış beş senseptentrigintilyon dört yüz altmış beş sensextrigintilyon yedi yüz altmış beş senkentrigintilyon dört yüz kırk altı senkattuortrigintilyon beş yüz kırk beş sentretrigintilyon yedi yüz kırk beş sendotrigintilyon altı yüz kırk beş senuntrigintilyon altı yüz kırk yedi sentrigintilyon yedi yüz yetmiş sekiz sennovemvigintilyon dokuz yüz seksen yedi senoktovigintilyon sekiz yüz doksan yedi senseptenvigintilyon yedi yüz yetmiş yedi sensexvigintilyon beş yüz yetmiş dört senkenvigintilyon beş yüz altmış dört senkattuorvigintilyon altı yüz elli dört sentrevigintilyon altı yüz seksen dokuz sendovigintilyon sekiz yüz yetmiş dokuz senunvigintilyon dört yüz otuz beş senvigintilyon yedi yüz seksen dokuz sennovemdesilyon altı yüz elli dört senoktodesilyon altı yüz elli bir senseptendesilyon üç yüz yirmi yedi sensexdesilyon sekiz yüz doksan yedi senkendesilyon sekiz yüz doksan yedi senkattuordesilyon sekiz yüz doksan yedi sentredesilyon yüz otuz bir sendodesilyon altı yüz elli altı senundesilyon yedi yüz otuz iki sendesilyon yüz otuz iki sennovemtilyon yüz seksen yedi senoktotilyon dokuz yüz yetmiş dokuz senseptentilyon sekiz yüz yetmiş sekiz sensextilyon yedi yüz doksan sekiz senkentilyon beş yüz altmış dört senkattuortilyon altı yüz elli dört sentretilyon altı yüz kırk beş sendotilyon altı yüz kırk iki senuntilyon üç yüz on üç sentilyon iki yüz on üç novemnonagintilyon iki yüz on üç oktononagintilyon iki yüz on üç septennonagintilyon iki yüz kırk beş sexnonagintilyon dört yüz elli altı kennonagintilyon dört yüz altmış beş kattuornonagintilyon altı yüz elli yedi trenonagintilyon sekiz yüz doksan yedi dononagintilyon sekiz yüz seksen dokuz unnonagintilyon dört yüz altmış beş nonagintilyon altı yüz kırk iki novemoktogintilyon yüz otuz bir oktooktogintilyon iki yüz otuz bir septenoktogintilyon altı yüz elli dört sexoktogintilyon altı yüz elli dört kenoktogintilyon yüz otuz iki kattuoroktogintilyon yüz otuz iki treoktogintilyon yüz yirmi üç dooktogintilyon yüz yirmi üç unoktogintilyon yüz otuz iki oktogintilyon dört yüz altmış beş novemseptuagintilyon dört yüz altmış beş oktoseptuagintilyon dört yüz altmış iki septenseptuagintilyon dört yüz altmış beş sexseptuagintilyon altı yüz yetmiş altı kenseptuagintilyon beş yüz kırk dört kattuorseptuagintilyon altı yüz elli dört treseptuagintilyon altı yüz on dört doseptuagintilyon altı yüz elli dört unseptuagintilyon altı yüz elli dört septuagintilyon altı yüz elli bir novemsexagintilyon iki yüz otuz bir oktosexagintilyon üç yüz yirmi bir septensexagintilyon üç yüz yirmi bir sexsexagintilyon dört yüz elli altı kensexagintilyon yedi yüz doksan sekiz kattuorsexagintilyon beş yüz altmış dört tresexagintilyon altı yüz elli yedi dosexagintilyon dört yüz altmış beş unsexagintilyon dört yüz altmış beş sexagintilyon dört yüz elli altı novemkenquagintilyon dört yüz seksen yedi oktokenquagintilyon dokuz yüz yetmiş sekiz septenkenquagintilyon dört yüz yirmi altı sexkenquagintilyon yüz otuz iki kenkenquagintilyon yüz altmış beş kattuorkenquagintilyon yedi yüz kırk altı trekenquagintilyon sekiz yüz yetmiş al

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:36 - İp: 88.***.**8.21
atakan
atakan (Objektif)
Bursa / Amatör

iyi de sen nasıl kontrol edeceksin ben ezberden okurken bana yetişebilecekmisin

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:48 - İp: 81.***.**3.185
nedimy
nedimy (üye)
Bursa / Meraklı

yalnız sayı belli bi süre sonra kendini kaybedip sex e giriyor bir daha çıkamıyor haberiniz ola

bir novemsexagintilyon iki yüz otuz bir oktosexagintilyon üç yüz yirmi bir septensexagintilyon üç yüz yirmi bir sexsexagintilyon dört yüz elli altı kensexagintilyon yedi yüz doksan sekiz kattuorsexagintilyon beş yüz altmış dört tresexagintilyon altı yüz elli yedi dosexagintilyon dört yüz altmış beş unsexagintilyon dört yüz altmış beş sexagintilyon

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:52 - İp: 85.***.**7.243
atakan
atakan (Objektif)
Bursa / Amatör


bu kısımları söylemem o zaman

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:54 - İp: 81.***.**3.185
bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

450 tane 1 koyun yanyana

yüz on bir senoktokatragintilyon yüz on bir senseptenkatragintilyon yüz on bir sensexkatragintilyon yüz on bir senkenkatragintilyon yüz on bir senkattuorkatragintilyon yüz on bir sentrekatragintilyon yüz on bir sendokatragintilyon yüz on bir senunkatragintilyon yüz on bir senkatragintilyon yüz on bir sennovemtrigintilyon yüz on bir senoktotrigintilyon yüz on bir senseptentrigintilyon yüz on bir sensextrigintilyon yüz on bir senkentrigintilyon yüz on bir senkattuortrigintilyon yüz on bir sentretrigintilyon yüz on bir sendotrigintilyon yüz on bir senuntrigintilyon yüz on bir sentrigintilyon yüz on bir sennovemvigintilyon yüz on bir senoktovigintilyon yüz on bir senseptenvigintilyon yüz on bir sensexvigintilyon yüz on bir senkenvigintilyon yüz on bir senkattuorvigintilyon yüz on bir sentrevigintilyon yüz on bir sendovigintilyon yüz on bir senunvigintilyon yüz on bir senvigintilyon yüz on bir sennovemdesilyon yüz on bir senoktodesilyon yüz on bir senseptendesilyon yüz on bir sensexdesilyon yüz on bir senkendesilyon yüz on bir senkattuordesilyon yüz on bir sentredesilyon yüz on bir sendodesilyon yüz on bir senundesilyon yüz on bir sendesilyon yüz on bir sennovemtilyon yüz on bir senoktotilyon yüz on bir senseptentilyon yüz on bir sensextilyon yüz on bir senkentilyon yüz on bir senkattuortilyon yüz on bir sentretilyon yüz on bir sendotilyon yüz on bir senuntilyon yüz on bir sentilyon yüz on bir novemnonagintilyon yüz on bir oktononagintilyon yüz on bir septennonagintilyon yüz on bir sexnonagintilyon yüz on bir kennonagintilyon yüz on bir kattuornonagintilyon yüz on bir trenonagintilyon yüz on bir dononagintilyon yüz on bir unnonagintilyon yüz on bir nonagintilyon yüz on bir novemoktogintilyon yüz on bir oktooktogintilyon yüz on bir septenoktogintilyon yüz on bir sexoktogintilyon yüz on bir kenoktogintilyon yüz on bir kattuoroktogintilyon yüz on bir treoktogintilyon yüz on bir dooktogintilyon yüz on bir unoktogintilyon yüz on bir oktogintilyon yüz on bir novemseptuagintilyon yüz on bir oktoseptuagintilyon yüz on bir septenseptuagintilyon yüz on bir sexseptuagintilyon yüz on bir kenseptuagintilyon yüz on bir kattuorseptuagintilyon yüz on bir treseptuagintilyon yüz on bir doseptuagintilyon yüz on bir unseptuagintilyon yüz on bir septuagintilyon yüz on bir novemsexagintilyon yüz on bir oktosexagintilyon yüz on bir septensexagintilyon yüz on bir sexsexagintilyon yüz on bir kensexagintilyon yüz on bir kattuorsexagintilyon yüz on bir tresexagintilyon yüz on bir dosexagintilyon yüz on bir unsexagintilyon yüz on bir sexagintilyon yüz on bir novemkenquagintilyon yüz on bir oktokenquagintilyon yüz on bir septenkenquagintilyon yüz on bir sexkenquagintilyon yüz on bir kenkenquagintilyon yüz on bir kattuorkenquagintilyon yüz on bir trekenquagintilyon yüz on bir dokenquagintilyon yüz on bir unkenquagintilyon yüz on bir kenquagintilyon yüz on bir novemkatragintilyon yüz on bir oktokatragintilyon yüz on bir septenkatragintilyon yüz on bir sexkatragintilyon yüz on bir kenkatragintilyon yüz on bir kattuorkatragintilyon yüz on bir trekatragintilyon yüz on bir dokatragintilyon yüz on bir unkatragintilyon yüz on bir katragintilyon yüz on bir novemtrigintilyon yüz on bir oktotrigintilyon yüz on bir septentrigintilyon yüz on bir sextrigintilyon yüz on bir kentrigintilyon yüz on bir kattuortrigintilyon yüz on bir tretrigintilyon yüz on bir dotrigintilyon yüz on bir untrigintilyon yüz on bir trigintilyon yüz on bir novemvigintilyon yüz on bir oktovigintilyon yüz on bir septenvigintilyon yüz on bir sexvigintilyon yüz on bir kenvigintilyon yüz on bir kattuorvigintilyon yüz on bir trevigintilyon yüz on bir dovigintilyon yüz on bir unvigintilyon yüz on bir vigintilyon yüz on bir novemdesilyon yüz on bir oktodesilyon yüz on bir septendesilyon yüz on bir sexdesilyon yüz on bir kendesilyon yüz on bir kattuordesilyon yüz on bir tredesilyon yüz on bir dodesilyon yüz on bir undesilyon yüz on bir desilyon yüz on bir nonilyon yüz on bir okt

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:56 - İp: 88.***.**8.21
eraycanli
eraycanli (üye)
Ankara / Amatör

nerden yazdiriyosun abi bunlari program site felan mi var?

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 16:01 - İp: 81.***.**7.8
kontrast
kontrast (üye)
İstanbul / Meraklı

k10 de de sarı ve yeşil var. Ezberlemem ben. Sevmiyorum o makinayı. EE pisss

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 16:06 - İp: 88.***.**9.140
gurhan.d.
gurhan.d. (üye)
Antalya / Profesyonel Fotoğrafçı

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 16:06 - İp: 88.***.**1.118
bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

Kontrast sana 30d alacam o zaman

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 16:08 - İp: 88.***.**8.21
kontrast
kontrast (üye)
İstanbul / Meraklı

bana nikon al.. sensexkatragintilyon abi biraz sallamasyon gibi geldi ama..

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 16:10 - İp: 88.***.**9.140
bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

Tubitak'ın sitesi

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/sandik/sayicevir/index.php

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 16:13 - İp: 88.***.**8.21