bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

Bunu Ezberleyene Bir Adet K10d

135656465215649875100654651324576546576544654574564564
777898789777757456465468987943578965465132789789789713
165673213218797987879856465464564231321321321324545646
565789788946564213123165465413213212312313246546546246
567654465461465465465123132132145679856465746546545648
797842613216574687684564654654654231321654765765465413
213213574657986546542132132132654564879845643123165465
897897419548976546546459879876543132156768456465132416
5467648794654132

BU OKUNUŞ HARFİ HARFİNE DOĞRUDUR

bir senoktokatragintilyon üç yüz elli altı senseptenkatragintilyon beş yüz altmış dört sensexkatragintilyon altı yüz elli iki senkenkatragintilyon yüz elli altı senkattuorkatragintilyon dört yüz doksan sekiz sentrekatragintilyon yedi yüz elli bir sendokatragintilyon altı senunkatragintilyon beş yüz kırk altı senkatragintilyon beş yüz on üç sennovemtrigintilyon iki yüz kırk beş senoktotrigintilyon yedi yüz altmış beş senseptentrigintilyon dört yüz altmış beş sensextrigintilyon yedi yüz altmış beş senkentrigintilyon dört yüz kırk altı senkattuortrigintilyon beş yüz kırk beş sentretrigintilyon yedi yüz kırk beş sendotrigintilyon altı yüz kırk beş senuntrigintilyon altı yüz kırk yedi sentrigintilyon yedi yüz yetmiş sekiz sennovemvigintilyon dokuz yüz seksen yedi senoktovigintilyon sekiz yüz doksan yedi senseptenvigintilyon yedi yüz yetmiş yedi sensexvigintilyon beş yüz yetmiş dört senkenvigintilyon beş yüz altmış dört senkattuorvigintilyon altı yüz elli dört sentrevigintilyon altı yüz seksen dokuz sendovigintilyon sekiz yüz yetmiş dokuz senunvigintilyon dört yüz otuz beş senvigintilyon yedi yüz seksen dokuz sennovemdesilyon altı yüz elli dört senoktodesilyon altı yüz elli bir senseptendesilyon üç yüz yirmi yedi sensexdesilyon sekiz yüz doksan yedi senkendesilyon sekiz yüz doksan yedi senkattuordesilyon sekiz yüz doksan yedi sentredesilyon yüz otuz bir sendodesilyon altı yüz elli altı senundesilyon yedi yüz otuz iki sendesilyon yüz otuz iki sennovemtilyon yüz seksen yedi senoktotilyon dokuz yüz yetmiş dokuz senseptentilyon sekiz yüz yetmiş sekiz sensextilyon yedi yüz doksan sekiz senkentilyon beş yüz altmış dört senkattuortilyon altı yüz elli dört sentretilyon altı yüz kırk beş sendotilyon altı yüz kırk iki senuntilyon üç yüz on üç sentilyon iki yüz on üç novemnonagintilyon iki yüz on üç oktononagintilyon iki yüz on üç septennonagintilyon iki yüz kırk beş sexnonagintilyon dört yüz elli altı kennonagintilyon dört yüz altmış beş kattuornonagintilyon altı yüz elli yedi trenonagintilyon sekiz yüz doksan yedi dononagintilyon sekiz yüz seksen dokuz unnonagintilyon dört yüz altmış beş nonagintilyon altı yüz kırk iki novemoktogintilyon yüz otuz bir oktooktogintilyon iki yüz otuz bir septenoktogintilyon altı yüz elli dört sexoktogintilyon altı yüz elli dört kenoktogintilyon yüz otuz iki kattuoroktogintilyon yüz otuz iki treoktogintilyon yüz yirmi üç dooktogintilyon yüz yirmi üç unoktogintilyon yüz otuz iki oktogintilyon dört yüz altmış beş novemseptuagintilyon dört yüz altmış beş oktoseptuagintilyon dört yüz altmış iki septenseptuagintilyon dört yüz altmış beş sexseptuagintilyon altı yüz yetmiş altı kenseptuagintilyon beş yüz kırk dört kattuorseptuagintilyon altı yüz elli dört treseptuagintilyon altı yüz on dört doseptuagintilyon altı yüz elli dört unseptuagintilyon altı yüz elli dört septuagintilyon altı yüz elli bir novemsexagintilyon iki yüz otuz bir oktosexagintilyon üç yüz yirmi bir septensexagintilyon üç yüz yirmi bir sexsexagintilyon dört yüz elli altı kensexagintilyon yedi yüz doksan sekiz kattuorsexagintilyon beş yüz altmış dört tresexagintilyon altı yüz elli yedi dosexagintilyon dört yüz altmış beş unsexagintilyon dört yüz altmış beş sexagintilyon dört yüz elli altı novemkenquagintilyon dört yüz seksen yedi oktokenquagintilyon dokuz yüz yetmiş sekiz septenkenquagintilyon dört yüz yirmi altı sexkenquagintilyon yüz otuz iki kenkenquagintilyon yüz altmış beş kattuorkenquagintilyon yedi yüz kırk altı trekenquagintilyon sekiz yüz yetmiş al

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:36 - İp: 88.***.**8.21
atakan
atakan (Objektif)
Bursa / Amatörezberlemeyi bırak okuyana bile hediye verilir

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:38 - İp: 81.***.**3.185
bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

Sondan 2 satır yabancı gelmiyor

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:39 - İp: 88.***.**8.21
atakan
atakan (Objektif)
Bursa / Amatör

yok abi son iki satırı okumak bile birkaç dakika sürüyor zaten bu satırlara bakcam diye az kaldı gözleri bozuyodum... ben yokum hiç bir akıllı insan da denemesin

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:41 - İp: 81.***.**3.185
nedimy
nedimy (üye)
Bursa / Meraklı

bu kadar servetim olsa

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:43 - İp: 85.***.**7.243
atakan
atakan (Objektif)
Bursa / Amatör

kesin sayarken kafayı yerdin sonra heykel ortasında görürdük seni elinde para sayma makinasıyla dolaşırken...

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:44 - İp: 81.***.**3.185
bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

Al sana yeni Cem Uzan vaadi..

Milli piyango ..... ytl verecek diye O reklam 15 dakka sürer herhalde

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:44 - İp: 88.***.**8.21
eraycanli
eraycanli (üye)
Ankara / Amatör

son satiri zor okuyom

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:45 - İp: 81.***.**7.8
gurhan.d.
gurhan.d. (üye)
Antalya / Profesyonel Fotoğrafçı

ben ezberledim hadi bana o fotoğraf makinesini ver...

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:46 - İp: 88.***.**1.118
bisquit
bisquit (üye)
Antalya / Meraklı

Gürhan hemşo hemşoya kazık atar mı Şimdi kopyala yapıştır yapacaksın ezberledim diye

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:47 - İp: 88.***.**8.21
nedimy
nedimy (üye)
Bursa / Meraklı

kim çıkarmış bu rakamları ne gereği var..

uzay hesaplamaları felan mı yapılıyo acaba..

ama gerçekten kafayı yerdim..kesin uzaya bilet alırdım..tüm net foto ailesinede birer hediye...hep beraber giderdik uzaya..

 

Tarih: 6 Haziran 2007, 15:48 - İp: 85.***.**7.243