ayg
ayg (üye)
İstanbul / Meraklı

Cumhuriyet Coşkusu Yarışması...

Son Başvuru Tarihi : 13/11/2007
Sonuç Bildirim Tarihi : 24/11/2007
Düzenleyen : İstanbul Büyükşehir Belediyesi & İFSAKİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 84. yıl kutlamalarının coşkusuna katkı sağlamak amacıyla 29 Ekim 2007 tarihinde 20:00 / 21:00 zaman diliminde Kız kulesi ve Boğaz köprüsü arasında ses, ışık ve havai fişek gösterileri düzenleyecektir. Bu coşkunun ülkemizde fotoğraf sanatına gönül vermiş amatör/profesyonel tüm fotoğrafçılar tarafından belgelenmesi ve düzenlenecek fotoğraf yarışması sonucunda da görsel bellek oluşturulması hedeflenmektedir.

1. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğraf severler katılabilir.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışma Renkli Baskı dalındadır. Eserlerin bir kopyası çekildiği orijinal çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında bir CD’ye kayıt edilerek gönderilmelidir. Bir yarışmacı en fazla 5 (beş) eserle katılabilir.
4. Daha önce başka bir yarışmada Derece almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
5. Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür, baskı ve çekim aşamasında geleneksel ya da dijital istedikleri tekniği kullanabilirler. Fotoğraflarda kolaj yapılmamalı, mimari formlar bozulmamalı, başkalaştırmaya gidilmemeli, gerçekte olmayan bir unsur fotoğrafa eklenmemelidir.
6. Eserlerin Boyutları: Baskılar paspartusuz ve kenarında boşluk bırakılmadan basılmalıdır. Eserlerin uzun kenarı en fazla 40 cm, kısa kenarı en az 18 cm. olmalıdır.
7. Eserlerin Ulaştırılması: Yapıtların posta / kargo sırasında zarar görmemesi için (mukavva vb.) sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi önerilir. Yapıtlar gönderildikleri ambalajlarda iade edilecektir. Posta / Kargo sırasında zarar gören yapıtlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya düzenleyici kurum İFSAK sorumlu tutulamaz.
a) Eserlerin İşaretlenmesi: Eserlerin arka yüzüne, sağ alt kenarına 6 (altı) rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin katılım formundaki sıra numarası, eserin adı yazılacaktır. Örn: 123456– 1 Cumhuriyet coşkusu.
b) Eserlerin zarfa konulması: Eserler bir zarfa konmalı, zarfın ağzı yapıştırılarak üzerine yalnızca RUMUZ yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarfın ağzı yapıştırılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak birlikte gönderilmelidir.
8. Ödül, mansiyon ve sergileme alan yapıtlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivinde kalacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sergilemeye değer görülen eserleri, 150 YTL bedel karşılığı satın alacaktır, Belediye kendi bünyesinde hazırlayacağı Ajanda, takvim, afiş, poster, albüm, katalog ve web sitesinde fotoğrafçının ismini açık olarak belirterek kullanım hakkına sahip olacaktır. Eserlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışında üçüncü şahıslarca, izinsiz kullanımı durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek başına kullanabilir.
9. Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışmaya katılmalıdır, imzasız form ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya alınmayacaktır. Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
10. Jüri toplantısı: Jüri en az 3 üyesinin bir araya gelmesiyle toplanır, yarışma sonrasında bir değerlendirme tutanağı hazırlar. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ötelenir.
11. Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilmez. Yapılacak itirazlar düzenleyici kurum İFSAK’a yazılı olarak yapılmalıdır.
12. Yarışma sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi WEB sitesinden www.ibb.gov.tr duyurulacaktır.
13. Yarışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olup, (İFSAK) İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği tarafından organize edilmiştir.


Seçici Kurul Üyeleri :
1.Prof. Dr. Güler ERTAN
(Haliç Üni. G.S.F. Dekanı)
2.Ara

Tarih: 6 Kasım 2007, 13:43 - İp: 81.***.**5.141